top of page

XL Energy - office massage

Chair massage, no change of clothes or special preparation required

  • 15 minutes
  • usługa darmowa
  • XL Energy

Service Description

Dear All, Since it’s the Employee Appreciation Day, on behalf of the HR team I would like to thank you all for your work, commitment and team spirit that you show every day. Thank you for making XL a better workplace! PL: Masaż w biurze tzw. Work Site - został stworzony z myślą o ludziach wykonujących pracę siedzącą. Polecany szczególnie pracownikom biurowym, którzy narażeni są na przeciążenia i dolegliwości bólowe kręgosłupa. Forma masażu jest w pełni dopasowana do warunków biurowych. Masażysta skupia swoją uwagę na najbardziej narażonych podczas pracy segmentach ciała powodując zmniejszenie zmęczenia oraz napięcia mięśniowego. ENG: Massage in the office - so-called Work Site - was created for people who do sedentary work. It is especially recommended for office workers who are exposed to overloading and pain in the spine. The form of massage is fully adapted to office conditions. The masseur focuses his attention on the body segments most exposed during work, causing a reduction in fatigue and muscle tension.


Polityka anulacji wizyty | Visit cancellation policy

[PL] SAMODZIELNE ODWOŁANIE REZERWACJI: 1. Skopiuj link do okna przeglądarki:<a href="https://www.wellnessdlafirm.pl/konto/moje-rezerwacje">Tutaj odwołasz rezerwację</a> 2. Zarejestruj się/ zaloguj się (email jak podczas rezerwacji usługi) 3. Wybierz usługę którą chcesz odwołać, kliknij "odwołaj" [EN] SELF-CANCELLATION: 1. Copy the link to your browser window: <a href="https://www.wellnessdlafirm.pl/konto/moje-rezerwacje">Cancel reservation here</a> 2. register/log in (email as when booking a service) 3. select the service you want to cancel, click "cancel"


Kontakt z nami | Contact us

bottom of page